بی برگی...


سعدی:

سر از بیچارگی گفتم نهم شوریده در عالم
دگر ره پای می‌بندد وفای عهد اصحابم

زمستانست و بی برگی، بیا ای باد نوروزم
بیابانست و تاریکی، بیا ای قرص مهتابم

 

/ 0 نظر / 7 بازدید