# نوشته_های_پراکنده

الصبر مفتاح الفرج‏

صبر کردن جانِ تسبیحات توست                                صبر کن، کان است تسبیح درست‏ هیچ تسبیحى ندارد آن درج                                صبر کن، الصبر مفتاح الفرج‏ صبر ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 20 بازدید