«خداحافظ گری کوپر» بازخوانی می شود

رومن گاری در رمان «خداحافظ گری کوپر» می گوید:

هیچ کس تا به حال دو مرتبه در عمرش عاشق نشده، عشق دوم ، عشق سوم ، اینها بی معنی است . فقط رفت و امد است . افت و خیز است . معاشرت می کنند و اسمش را می گذارند عشق.

ایا اینطور نیست؟! خلاف اینست!؟

* * *

قرارست پنجشنبه این هفته در جلسه ای دیگر از جلسات بازخوانی ادبیات ملل، به بررسی رمان «خداحافظ گری کوپر» بپردازیم. ساعت 16 در خانه اندیشمندان علوم انسانی.

متن خبر از خبرگزاری مهر را بخوانید.  اینجا

/ 0 نظر / 49 بازدید