بهاریه

 

 

آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار
هر گیاهی که به نوروز نجنبد، حطب‌ست!

*سعدی

 

فرارسیدن بهار و نوروزتان مبارک؛ دلتان شاداب و بهاری و لحظه هاتان همواره تازه و باطراوت

 
 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
سی سیب

سلامعالی بود عیدتون هم مبارک.[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]