از هدایت

هدایت در بوف کور می گوید:

آن‌چه که زندگی بوده‌است از دست داده‌ام؛ گذاشتم و خواستم از دستم برود ... و بعد از آنکه من رفتم، به دَرَک؛  می‌خواهد کسی کاغذپاره‌های مرا بخواند، می‌خواهد هفتاد سال سیاه هم نخواند. من فقط برای این احتیاج به نوشتن که عجالتا برایم ضروری شده‌است می‌نویسم.

 

/ 1 نظر / 28 بازدید