در سالروز تولد کافکا

 

 

 

امروز سالروز تولد کافکاست. نویسنده ای که جهانی را در داستان هایش ترسیم کرد، کاملاً منحصر به فرد. جهانی که در آن انسان به غایت تنهاست. و تحت سلطه نیرویی جبّار قرار دارد که ماهیتش روشن نیست و سازوکار عملکردش بر اساس منطق نیست و قواعدش درک‌ناپذیر می‌نماید؛ البته اگر قاعده ای وجود داشته باشد.

مگر می شود مسخ را خواند، محاکمه را خواند و قصر را خواند و داستانهای کوتاهش را نیز؛ و آنگاه درنگ نکرد، تامل نکرد، غرق نشد؟!

من جهان کافکایی را می شناسم و باور کرده ام. و فکر می کنم که ما گیر افتاده ایم. ما را انداخته اند، یعنی پرت کرده اند وسط زندانی به اسم دنیا،که گرچه فراخ است، اما فی الواقع زندان است؛ و هیچ گریزراهی هم نداریم. و تنها خود را سرگرم کرده ایم به سرگرمی ها و دلخوشی هایی که به خیالی می مانند؛ فاقد جسمیت و دور از واقعیت.

خود حضرتش(!) می گوید:

همه خیال است: خانواده، اداره، دوستان، کوچه و خیابان، زن، همه خیال است. در دوردست یا نزدیک و دم دست. اما تنها حقیقتی که از شاهرگ گردن به تو نزدیکتر است آن است که تو بر دیوار زندانی بسته و بی روزن  سر می کوبی!

 

روح جناب کافکا شاد!

/ 5 نظر / 29 بازدید
مهدی

«تمامی دنیا باوری دروغین بود.» فرانتس کافکا

ش-محمدی

سلام فکر نمی کنی که مسخ این جهان شده ایم؟ولش کن دنیای ما دنیای درون ماست .فکر نکن که در رویا زندگی می کنم بلکه همه چیز در دنیا سر جاش قرار نداره این ماییم که جا هایشان را عوض کرده ایم .این دنیایی است که ما درست کرده ایم .دنیایی که کافکا دیده دنیایی است که او در درون ساخته و به آیندگان به میراث گذاشته

lمن کافکا را نمی شناسم .ولی اگر دنیا هم زندانی باشد برای ما چه خوب است که زندگی کنیم زندان را...شیرین کنیم و آرام و امن ـاطرافمان را...و بسازیم زندان را آنگونه که شایسته خود و اطرافیانمان .نه تنها بمانیم و نه بگذاریم بستگانمان و دل دادگانمان تنها بمانند.م آنگاه چنان زندانی میسازیم زیبا تر از دنیای از ما بهتران.شاد باش >شیرین و آرام و سالم....[لبخند]

زندگی کن زندان را ...شیرین کن تلخی ها را ...و پر کن و شاد کن تنهای ها را...چنان زندانی و بساز زیبا تر و شاد تر از دنیای از ما بهتران... شاد باش و آرام و شیرین و سالم ...آقا مصطفی عزیز...[لبخند]