علاج درد مشتاقان
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۳۱  

علاج درد مشتاقان طبیب عام نشناسد . . .

همین است؛ بعضی دردها را همه کس نمی فهمند. اشتباه می فهمند و اشتباه نسخه می پیچند. حتماً فکر می کنند می فهمند که اصرار دارند تا نسخه ای ارائه کنند؛ اما افسوس که نمی فهمند!

این درد ها را باید از آنها مخفی نگه داشت. تا اسیر نسخه های جورواجور شان نشد.

بعضی دردها را فقط بعضی ها که دردکشیده اند می دانند. بعضی ها که از جنس خود اند. بعضی ها که غم های نهانی را بی هیچ گفت و شنیدی، تنها به اشاره ای می فهمند. آنها هستند که اگر (البته، «اگر»!) نسخه ای بپیچند، درست می پیچند!

گرچه بعضی دردها هم نسخه ای و علاجی ندارند. چاره شان تنها مستی است؛ مستی و بی خیالی و خواب. ...  «زمان» خواهد گذشت!

     

                 چون نقش غم ز دور ببینی، شراب خواه

                              تشخیص کرده ایم و مداوا مقرّر است