درخت ها بهتر از انسان ها
ساعت ٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱۸  

خیلی ساده و کوتاه...از درخت هایی می گویم که در راه خانه دیدمشان. ماشین شهرداری داشت با آب شستشویشان می داد. برگ برگ درختها داشتند از دود و غبار این شهر سیاه پاک می شدند. اما مامور شهرداری انگار دلش به کار نبود و سرسری و از سر رفع تکلیف کارش را انجام می داد. دوست داشتم بروم و بالای آن ماشین، جای آن کارگر بشینم و با  دقت و با عشق، برگ های درخت ها را آب پاشی کنم. بشویمشان. درخت ها از آدم  ها بهترند. خیلی بهترند! آن ها  ذاتش شان پاک است. بدجنس نیستند. و بر خلاف ذات خود عمل نمی کنند؛ ولی انسان گاهی خلاف فطرتش  عمل می کند.

درخت ها مقدسند. عاشق درخت ها و گل ها و گیاه ها هم که بشوی، می دانی و خیالت راحت است که با تو می مانند!